Volg ons ook op:    

Informatie

Het schoolgebouw van 'De Gearing' bestaat uit één gebouw. De hoofdingang ligt aan de kant van De Skeperij. De ingang van de groepen 1 en 2 is aan de kant van de Skieppereed. In het voormalige lokaal van groep 1 zijn met ingang van het schooljaar 2009-2010 de peuters van de peuterspeelzaal “Ukkepuk”, onderdeel van Stichting Peuterspeelzalen Dongeradeel, gehuisvest. De school ligt in een rustige en voor wat betreft het verkeer in een redelijk veilige omgeving. 

In onze school zijn 5 groepslokalen voor de basisschool leerlingen.
Naast deze lokalen is er een speellokaal, een lokaal voor handvaardigheid en een grote multifunctionele ruimte in het pand aanwezig. Op de teldatum, 1 oktober 2020, stonden er 93 leerlingen ingeschreven. We werken op basis van dit leerlingenaantal met 4 lokaalgroepen. De verwachting is dat de volgende jaren het leerlingenaantal redelijk stabiel zal blijven. De situering van de peuters binnen 'De Gearing' bevordert de doorgaande lijn, wat de ontwikkeling van onze leerlingen zeer ten goede zal komen.