Volg ons ook op:    

Ons onderwijs

Missie van De Gearing:

Vanuit onze Christelijke identiteit de leerlingen leren om respectvol met elkaar om te gaan, waarbij de kennis en betrokkenheid vergroot wordt door te doen, te ervaren en te beleven!


Visie van De Gearing

Onderwijs op Cbs “De Gearing” geven we zoveel mogelijk in een rijke leeromgeving, vanuit een betekenisvolle situatie.


Onze kernwaarden:

We willen vanuit onze Christelijke identiteit onze leerlingen stimuleren:
- positief in het leven te staan
- respect te hebben voor elkaar
- te luisteren naar elkaar
- zorg te dragen voor elkaar en voor de wereld om ons heen
* We vinden het belangrijk dat onze leerlingen op hun eigen niveau met hoofd, hart en handen de leerstof kunnen ervaren en verwerken.
* We bieden onze leerlingen zoveel mogelijk de ruimte om van en met elkaar te leren.
* We besteden veel aandacht aan een veilige leeromgeving voor alle leerlingen en leerkrachten, waarin we onze leerlingen voorbereiden op de samenleving. De principes van de Kanjertraining vormen hiervoor de basis.