Volg ons ook op:    

MR (medezeggenschapsraad)

De MR staat voor Medezeggenschapsraad. In de MR van onze school zitten twee ouders en twee leerkrachten.

In de schoolgids  is te lezen welke ouders en leerkrachten dit zijn. De MR houdt eens in de twee maanden een vergadering.

Tijdens die vergaderingen komen allerlei school- en/of beleidszaken op tafel. Over sommige zaken wordt instemming van de MR gevraagd, terwijl over andere zaken een advies van de MR wordt verlangd.

Het gaat hier om onderwerpen als het verbeteren van het onderwijs, personeelsbezetting, veranderingen in het schoolplan, het vakantierooster en dergelijke.