Volg ons ook op:    

Kosten

Niet alle uitgaven worden door het ministerie vergoed. Daarom kennen alle scholen een zogenaamde ouderbijdrage. Deze ouderbijdrage is bedoeld ter bekostiging van diverse activiteiten zoals:

Schoolreisje, Kerst en andere vieringen, Sinterklaasfeest, Vader- en Moederdag, Sportactiviteiten; o.a. sportdag en schoolschaatsen, Muziekles vakleerkracht, etc.

 

Het totaalbedrag van € 80,- per leerling per schooljaar zal door middel van automatische incasso per kwartaal worden geïncasseerd en op de rekening van CBS De Gearing worden ontvangen. Indien u niet automatisch wilt betalen moet het bedrag per schooljaar per vooruitbetaling worden voldaan op: NL54 RABO 0137 2727 07

 

In de onderbouw zijn de kosten van activiteiten vaak lager dan in de bovenbouw. Door 8 jaar lang een vast bedrag per jaar te rekenen, komt het er in de praktijk op neer dat de leerlingen in de onderbouw "sparen" voor de hogere uitgaven in de bovenbouw.
Voor alle duidelijkheid: de ouderbijdrage is gebaseerd op het principe van vrijwilligheid.