Volg ons ook op:    

Ontwikkeling van ons onderwijs

Het onderwijs op onze school is altijd in ontwikkeling. Iedere vier jaar maakt het team een nieuw schoolplan. In schooljaar 2020-2021 wordt er gestart met een nieuw schoolplan voor de aankomende vier jaar.
In het schoolplan hebben we een aantal speerpunten geformuleerd, waar we de komende vier jaar mee aan de slag willen.

 

In schooljaar 2023/2024 staan er een aantal ontwikkelpunten ter verbetering van het onderwijs op de agenda:

  • Topontdekkers: Vanaf augustus 2021 gaan wij bij het vak Wereldoriëntatie gebruik maken van de methode Topontdekkers. Dit is de opvolger van de methode Topondernemers. Het team van De Gearing zal een training volgen, zodat de methode optimaal ingezet kan worden.

 

  • STAAL Taal: De materialen voor de taalmethode STAAL zijn aangeschaft. In schooljaar 2019-2020 is de spellingslijn van STAAL al in gebruik genomen. Vanaf januari 2022 gaan we ook werken met de taallijn van STAAL.

 

  • Kindgesprekken: Onze leerlingen hebben leerkrachten nodig die hen goed kunnen ondersteunen in hun leerproces en bijdragen aan een brede prersoonlijke vorming. Kindgesprekken leveren hier een belangrijke bijdrage aan. Het voeren van kindgesprekken geeft je als leerkracht enorm veel handvatten om tot een goede afstemming van het aanbod en de benadering van het kind te komen! We willen allemaal graag dat kinderen gemotiveerd zijn en zich betrokken voelen bij hun eigen leerproces. Maar wat staat jou dan te doen als leerkracht? Hoe stimuleer je eigenaarschap? Welke gesprekken voer je? Hoe organiseer je dit? In de vier workshops die het team van De Gearing gaat volgen wordt naast de theorie veel ruimte geboden om met trainingsacteurs aan gespreksvaardigheden en houding te werken.


Deze speerpunten worden aan het begin van ieder schooljaar uitgewerkt in jaarplannen. In het jaarplan houden we het proces bij een aan het einde van het schooljaar wordt het jaarplan geëvalueerd. Wilt u meer inhoudelijke informatie, dan verwijzen we naar ons schoolplan, welke binnenkort te downloaden is van onze website.