Volg ons ook op:    

Ons team

Schoolleiding

De directeur Juliska van Dasselaar, geeft leiding en draagt de verantwoording voor het reilen en zeilen op school. Binnen het directieoverleg werkt zij samen met de directeuren van de andere basisscholen van Arlanta.

Leerkrachten

In totaal werken er bij ons 7 leerkrachten, verdeeld over 4 groepen. Zij hebben een lestaak, een lesgebonden taak (voorbereiding, registratie, et cetera), diverse schooltaken en zij houden hun eigen deskundigheid bij.

Groep Leerkracht
1/2

juf Anna Weidenaar

juf Annie Tjepkema

3/4

juf Christina Post-Walda

juf Annie Tjepkema

5/6

juf Tetty Jousma-Vonk

juf Tiny van der Veen-Hellinga

7/8

juf Janna van der Wal

juf Nicole Hovenga- van der Mossel

 

Kwaliteitsondersteuner

Juf Annemarie van der Meer is de kwo-er van de school. Indien nodig, ondersteunt en begeleidt zij leerlingen en leerkrachten. Zo coördineert zij de individuele zorg voor leerlingen die extra hulp nodig hebben en voor leerlingen die meer aankunnen. Daarnaast coördineert de intern begeleider de leerlingbesprekingen, het leerlingvolgsysteem, het systeem om de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen te volgen en het SiDi3 protocol, waarmee in kaart kunnen brengen welke leerlingen meerbegaafd zijn.