Volg ons ook op:    

Onze school

De naam van onze school luidt: Christelijke Basisschool “De Gearing”. Deze naam is uniek. Nergens anders kom je als schoolnaam het woord Gearing tegen.  Het is dan ook niet een bestaand woord. Friese woorden die de betekenis van samen, met elkaar in zich hebben, hebben met de naam van de school te maken.
De naam is ontstaan bij het samengaan van de Kleuter- en de Lagere school tot Basisschool. De naam symboliseert het bij elkaar zijn van kinderen van kleuter- en lagere school. De naam heeft ook te maken met het samenwerken en met elkaar omgaan van leerlingen onderling, van leerlingen en leerkrachten en van leerkrachten onderling.
Omdat in onze school bijna alle kinderen bijeen komen uit de dorpen Ee,  Oostrum, Jouswier, Tibma en het tussenliggende gebied,  plus het gebied aan de zuidkant van het Dokkumer Grootdiep, richting Oudwoude en Westergeest, zit ook daarin een element van “gearing”: bijeenbrengen. We willen graag dat onze school een samenbindend element in de dorpsgemeenschap vormt en de naam “Gearing” met ere draagt.

De school bestaat uit één gebouw. De hoofdingang ligt aan de kant van De Skeperij. De ingang van de groepen 1 en 2 is aan de kant van de Skieppereed. In het voormalige lokaal van groep 1 zijn met ingang van het schooljaar 2009-2010 de peuters van de peuterspeelzaal “Ukkepuk”, onderdeel van SKF (Stichting Kinderopvang Friesland), gehuisvest. De school ligt in een rustige en voor wat betreft het verkeer in een redelijk veilige omgeving.  Bewegingsonderwijs voor de groepen 3 t/m 8 vindt plaats in het dorpshuis “De Jister”. Dit ligt op loopafstand
van de school. Voor het bewegingsonderwijs van de groepen 1 en 2 is er inpandig een ruimte beschikbaar: het speellokaal.

In onze school zijn 5 groepslokalen voor de basisschool leerlingen. Het 6e lokaal wordt sinds 2009/2010, na een interne verbouwing, gebruikt door de peuterspeelzaal.
Naast deze lokalen zijn er een speellokaal, een lokaal voor handvaardigheid en een grote multifunctionele ruimte in het pand aanwezig.