Volg ons ook op:    

Omgaan met pesten

De leerling brengt al vanaf jonge leeftijd een groot deel van de week door op school. Daarom moet hij er op kunnen vertrouwen dat de school er alles aan doet om er voor te zorgen dat hij een zorgeloze schooltijd heeft en zich ook buiten de muren van het schoolgebouw en online veilig voelt.

Pesten komt helaas op elke school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en actief aanpakken, zowel preventief als curatief. Pesten wordt op onze school erkend als ontoelaatbaar gedrag. Het pestprotocol is opgesteld om goed te kunnen reageren op situaties waarin een kind wordt gepest of pest. Het sluit aan bij de Kanjertraining en de Kanjerboeken.
Het pestprotocol is bedoeld voor leerkrachten, ouders en kinderen. Het is belangrijk dat u weet hoe we op onze school denken over pesten. Uit dit protocol wordt duidelijk dat we pesten bij ons op school niet toestaan. U kunt lezen wat we doen om pestgedrag te voorkomen en wat we doen als pesten aan de orde is. Om pestgedrag goed aan te kunnen pakken is het van groot belang dat ouders en school zo goed als mogelijk met elkaar samenwerken.

 

Hier kunt u het pestprotocol van Cbs De Gearing nalezen.