Volg ons ook op:    

Schoolplan 2020-2024

 

Hieronder kunt u het schoolplan 2020-2024 voor CBS De Gearing bekijken.

Dit schoolplan is het beleidsdocument, waarin we aangeven welke keuzen we voor de schoolplanperiode 2020-2024 op onze school hebben gemaakt. Het is opgesteld binnen de kaders van het strategisch perspectief van Stichting Arlanta. Op basis daarvan zijn de specifieke doelen voor onze school bepaald, rekening houdend met de huidige stand van zaken van het onderwijs en de omgevingsfactoren, die van invloed zijn op het functioneren van de school. Het schoolplan geeft aan bestuur, team en ouders duidelijkheid over wat we willen bereiken met het onderwijs op deze school en hoe we dat dagelijks vorm zullen geven.