Volg ons ook op:    

Resultaten van ons onderwijs

Voor een ieder die bij de school betrokken is, is het van belang te weten of een school goed of minder goed is. De vraag dringt zich dan op: wat is goed, wat is minder goed en hoe meet je dat?
Er bestaan ruim zevenduizend basisscholen in Nederland en daar binnen bestaan enorme verschillen door:

 • veel of weinig werkeloosheid in de regio
 • de opleiding van de ouders
 • het gezinsinkomen
 • de buurt/wijk van de school
 • veel of weinig buitenlandse kinderen
 • de motivatie van kinderen en ouders

Dergelijke omstandigheden bepalen uiteindelijk voor een groot gedeelte het schoolsucces en onderwijsresultaat.
Iedereen begrijpt, dat de beginsituatie van elk kind verschillend zal zijn; dit wordt immers mede bepaald door factoren zoals hierboven genoemd. Aangezien de school niet de instrumenten bezit om de beginsituatie van elk kind nauwkeurig te meten, vinden wij het niet verstandig om aan de hand van een doorstroomtoets in groep 8 een oordeel uit te spreken over goed of minder goed onderwijs.
 

Uitstroom groep 8

Voor groep 8 staat in februari de verplichte doorstroomtoets op het programma. Dit onderzoek wordt op 2 achtereenvolgende dagen uitgevoerd en bestaat uit testonderdelen die de kennis en aanlegfactoren onderzoeken, zoals:

 • Woordenschat
 • Technisch inzicht
 • Rekenvaardigheid
 • Spelling en taalgevoel

En onderdelen die een beroep doen op persoonlijkheidsfactoren zoals:

 • Leermotivatie
 • Zelfvertrouwen
 • Doorzettingsvermogen
 • Evenwichtigheid

Op basis van de resultaten wordt, na overleg met de groepsleerkracht, een advies gegeven voor het voortgezet onderwijs.

Voor 1 april melden ouders hun zoon of dochter aan bij een school voor voortgezet onderwijs. In mei ontvangen de ouders het plaatsingsbesluit. Verder worden kinderen en ouders uitvoerig geïnformeerd over de mogelijkheden, die de verschillende scholen bieden. Zo proberen we samen met kind en ouders tot een keuze te komen, die bij uw kind past!

De uitstroom van de leerlingen naar het Voortgezet Onderwijs is afgelopen jaar (schooljaar 2022/2023) als volgt geweest:

VMBO-B                     1 leerlingen

VMBO-KB                  4 leerlingen

VMBO T                     4 leerling

HAVO/VWO              4 leerlingen

Scholen voor voortgezet onderwijs die door leerlingen van De Gearing worden bezocht zijn: het Dockinga College te Dokkum, het Aeres College Buitenpost, Lauwers College Kollum, Pieter Jelles Impuls Kollum, en Pieter Jelles Dalton Dokkum.

 

Beoordeling door de inspectie van het onderwijs

De Inspectie van het Onderwijs heeft de school op 25 februari 2013 voor het laatst bezocht voor een volledig onderzoek ivm het toezichtskader po/vo  De inspectie van het onderwijs heeft al de onderzochte domeinen als voldoende beoordeeld. Voor het uitgebreide inspectierapport van dit bezoek verwijzen we u naar de website van de Inspectie van het Onderwijs: link naar schoolpagina De Gearing

 

Op 11 maart 2020 heeft mw. Deelstra namens de Inspectie van het Onderwijs een bezoek gebracht aan De Gearing. Dit bezoek was een Thema Bezoek. Het thema van dit bezoek was "Lerarenkracht: theorie en praktijk in het didactisch handelen"De inspecteur gaf aan dat de school een zeer stevige basis heeft op het gebied van Betrokkenheid (heel bewust inzetten van coöperatieve werkvormen, gebruik wisbordjes en beurtstokjes) en Taakgerichtheid (de leerkrachten hebben een sterk klassenmanagement waardoor de leerlingen taakgericht bezig zijn). Op het onderdeel Feedback kreeg de school als feedback dat we meer aan procesfeedback kunnen doen (feedback op product, en in de vorm van stimulans, gebeurt wel). Zelf hebben we als school gevraagd om tijdens het bezoek te kijken naar Afstemming in de Instructie. Dit onderdeel gebeurt bij iedereen en bestempelde de inspecteur dan ook als voldoende. Verder gaf ze ons mee dat de school een rijke leeromgeving heeft en dat ze het gebruik van de Taalronde (Suzanne van Norden) en de invoering van de DIA toetsen een sterk punt vindt binnen de schoolontwikkeling. Tot slot gaf de inspecteur aan dat we trots mogen zijn op de dingen die we doen en dat we dat best naar buiten toe mogen uitdragen. Wees ambitieus!